Gladiolus italicus

Can Camps, maig 2018
Família: Iridàcies
Nom científic:
 Gladiolus italicus
Nom comú:
 Lliri dels blats, espadella, coltell vermell
Nom castellà:
 Clavelicos de pastor, estoque, lirio de San Juan
Origen: Autòctona

Localització: SembratsCan Camps, maig 2018

Can Camps, maig 2018. Fulles

Can Camps, maig 2018. Anteres

Orchis anthropophora

Fondo de can Mas, abril 2018
Família: Orquidàcies
Nom científic:
 Orchis anthropophora (= Aceras anthropophorum)
Nom comú: Flor de l'home penjat
Nom castellà:
 Flor del hombre ahorcado
Origen: Autòctona

Localització: Prats, boscos clars

Observacions: Malgrat la semblança amb el grup d'Orchis militaris, l'absència d'esperó a les flors havia fet que es classifiqués aquesta orquídea en el génere monoespecífic Aceras ("sense banya"). Recents investigacions moleculars han confirmat que en realitat pertany al génere Orchis


Fondo de can Mas, abril 2018

Fondo de can Mas, abril 2018

Ranunculus sardous

Can Roig, abril 2018
Família: Ranunculàcies
Nom científic:
 Ranunculus sardous
Nom comú:
 Botó d'or, ranuncle sard
Nom castellà:
 Amorías, patalobo
Origen: Autòctona

Localització: Sòls humitsCan Roig, abril 2018


Can Roig, abril 2018

Spergularia rubra

Can Roig, abril 2018
Família: Cariofil·làcies
Nom científic:
 Spergularia rubra
Nom comú: Herba passarella, herba pixadora

Nom castellà: Arenaria roja, esparcilla encarnada, hierba de la golondrina
Origen: Autòctona

Localització: Camins, solars, sòls arenososCan Roig, abril 2018


Can Roig, abril 2018

Phagnalon rupestre

Can Ràfols, juliol 2015
Família: Compostes
Nom científic:
Phagnalon rupestre
Nom comú:

Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Vores de camins, brolles, principalment sobre substrat calcari

Schoenus nigricans

Font de l'Alba, Begues, març 2018
Família: Ciperàcies
Nom científic:
Schoenus nigricans
Nom comú:
 Jonc negre, jonquina negra, jonça borda
Nom castellà:
 Junquillo negral, juncia bastarda
Origen: Autòctona

Localització: Llocs inundats, sobre substrat calcariFont de l'Alba, Begues, març 2018

Font de l'Alba, Begues, març 2018
Inflorescència (espiga)

Crepis sancta

Les Rovires, març 2015
Família: Compostes
Nom científic:
Crepis sancta (= Lagoseris sancta)
Nom comú:

Nom castellà:

Origen: Mediterrània Oriental

Localització: Conreus

Observacions: Inclosa a la Llista d'Espècies Exòtiques de Catalunya amb l'estatus d'invasora


Les Rovires, març 2015

Les Rovires, març 2015
Les Rovires, març 2015


Senecio pterophorus

Costa Fustera, febrer 2018
Família: Compostes
Nom científic:
Senecio pterophorus
Nom comú:

Nom castellà:

Origen: Sud d'Àfrica

Localització: Llocs ruderals, cursos fluvials. Es tracta d'una espècie invasora que colonitza espais perturbats per l'home

Costa Fustera, febrer 2018
Observacions: Catalogada com a espècie exòtica invasora a l'informe Exocat de 2013Aster pilosus

Can Nicolau, novembre 2017
Família: Compostes
Nom científic:
Aster pilosus
Nom comú:
 Setembrines
Nom castellà:
 Setembrinas
Origen: Nord d'Amèrica

Localització: Arenys de rius, marges humits

Observacions: Catalogada com invasora al programa EXOCAT d'espècies exòtiques de Catalunya


Can Nicolau, novembre 2017

Can Nicolau, novembre 2017

Oxalis latifolia

Can Gallina, setembre 2017. Flors
Família: Oxalidàcies
Nom científic:
 Oxalis latifolia
Nom comú:
 Pa de cucut de fulla ampla, violins
Nom castellà:
 Aleluya
Origen: Sud d'Amèrica

Localització: Vegetació ruderalCan Gallina, setembre 2017. Fulla

Can Gallina, setembre 2017

Althaea rosea

Coll de can Rius, juny 2017
Família: Malvàcies
Nom científic:
 Althaea rosea
Nom comú:
 Malva reial
Nom castellà:
 Malva loca, malvarrosa
Origen: Mediterrània Oriental

Localització: Cultivada com a ornamental i rarament subspontània en llocs humanitzats

Utilitats: Utilitzada en jardineria des de molt antic. Dels seus pètals s'extreuen tints


Coll de can Rius, juny 2017

Coll de can Rius, juny 2017

Coll de can Rius, juny 2017

Scrophularia auriculata

Molí de Can Guey, març 2017. Tija quadrangular
Família: Escrofulariàcies
Nom científic:
 Scrophularia auriculata ssp pseudoauriculata (= Scrophularia valentina)
Nom comú:
 Escrofulària aquàtica, setge bord
Nom castellà:
 Escrofularia acuática, hierba del moro
Origen: Autòctona

Localització: Llocs humits, jonqueresMolí de Can Guey, març 2017


Molí de Can Guey, març 2017. Fulla
Molí de Can Guey, juny 2017

Molí de Can Guey, juny 2017

Molí de Can Guey, juny 2017

Serapias vomeracea

Can Roig, abril 2017
Família: Orquidàcies
Nom científic:
 Serapias vomeracea
Nom comú:
 Gall longipètal
Nom castellà:
 Gallos
Origen: Autòctona

Localització: Prats, llocs herbososCan Roig, abril 2017

Can Roig, abril 2017

Can Roig, abril 2017

Ornithogalum narbonense

Pati de can Camps, maig 2017
Família: Liliàcies
Nom científic:
 Ornithogalum narbonense
Nom comú:
 Pipiu blanc
Nom castellà:
 Ajo de lobo, varita de San José
Origen: Autòctona

Localització: Marges, prats secsPati de can Camps, maig 2017

Pati de can Camps, maig 2017

Ranunculus ficaria

Casc urbà, febrer 2017
Família: Ranunculàcies
Nom científic:
 Ranunculus ficaria (= Ficaria verna)
Nom comú:
 Gatassa
Nom castellà:
 Hierba de las almorranas, celidonia menor
Origen: Autòctona

Localització: Llocs frescos i humits

Utilitats: Per la semblança de
les seves arrels amb les morenes,
s'havia utilitzat per tractar-les
Observacions: Tòxica


Casc urbà, febrer 2017

Casc urbà, febrer 2017

Casc urbà, febrer 2017