Vinca difformis

Família: Apocinàcies 
Can Balasch de Dalt, Novembre 2020

Nom científic:
 Vinca difformis
Nom comú:
 Donzella, vincapervinca
Nom castellà:
 Vincapervinca
Origen: Autòctona

Localització: Vores de rius, alberedesCrepis vesicaria

Camí de Can Roig, maig 2020
Inflorescència (capítol)
Família: Compostes
Nom científic:
 Crepis vesicaria
Nom comú:
 Cap-roig
Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Herbeis, vores de caminsCamí de Can Roig, maig 2020
Inflorescència (capítol)

Camí de Can Roig, maig 2020. Fulla

Digitaria sanguinalis

Can Roig, octubre 2019
Infructescència (espigues)
Família: Gramínies
Nom científic:
Digitaria sanguinalis
Nom comú:
 Forcadella
Nom castellà:
 Garrachuelo
Origen: Autòctona

Localització: Horts, conreus


Can Roig, octubre 2019
Infructescència (espigues)


Setaria viridis

Can Roig, octubre 2019
Infructescència (espiga)
Família: Gramínies
Nom científic:
 Setaria viridis
Nom comú:
 Xereix verd, llapassa
Nom castellà:
 Almorejo
Origen: Autòctona

Localització: Cultius, terres remogudes

Utilitats: Les seves llavors han estat utilitzades ocasionalment com a cereals o, torrades, com a substitut del café


Can Roig, octubre 2019
Infructescència (espiga)

Can Roig, octubre 2019
Setes (pèls) de l'espiga amb denticles antrorsos (dirigits cap a l'àpex)

Setaria verticillata

Can Roig, octubre 2019
Infructescència (espiga)
Família: Gramínies
Nom científic:
 Setaria verticillata
Nom comú:
 Xereix aferradís, panissola, llapassa
Nom castellà:
 Lagartera, hierba mijera
Origen: Autòctona

Localització: Horts, llocs ruderalsCan Roig, octubre 2019
Setes (pèls) de l'espiga amb denticles retrorsos (dirigits cap a la base)

Silene gallica

Can Nicolau, maig 2019
Família: Cariofil·làcies
Nom científic:
 Silene gallica
Nom comú:
 Patacs, molinets
Nom castellà:
 Carmelitilla
Origen: Autòctona

Localització: Pradells terofíticsCan Nicolau, maig 2019

Can Nicolau, maig 2019

Can Nicolau, maig 2019

Stachys arvensis

Can Nicolau, maig 2019
Família: Labiades
Nom científic:
 Stachys arvensis
Nom comú:
 Betònica, espiguera de camp
Nom castellà:
 Hierba de gato
Origen: Autòctona

Localització: Pradells d'anuals, camps de conreu, sobre substrat silici


Can Nicolau, maig 2019
Can Nicolau, maig 2019 

Can Nicolau, maig 2019


Leontodon taraxacoides

Can Cartró, abril 2019
Inflorescència (capítol)
Família: Compostes
Nom científic:
 Leontodon taraxacoides (= Leontodon saxatilis) ssp. hispidus
Nom comú:
 Morro de porcell
Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Erms, pradells terofíticsCan Cartró, abril 2019. Fulla

Hippocrepis multisiliquosa

Creu de Can Cartró, abril 2019
Família: Papilionàcies
Nom científic:
 Hippocrepis multisiliquosa ssp. ciliata (= Hippocrepis ciliata)
Nom comú:
 Desferracavalls
Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Pradells d'herbes anualsCreu de Can Cartró, abril 2019
Fruit (llegum)

Lathyrus tingitanus

Turó de Mossen Corbera, abril 2019
Família: Papilionàcies
Nom científic:
 Lathyrus tingitanus
Nom comú:
 Guixó de Tànger
Nom castellà:
 Almorta tangerina
Origen: Mediterrània sud-occidental

Localització: Naturalitzada en conreus i margesTuró de Mossen Corbera, abril 2019

Daphne laureola

Puig Vicenç, Cervelló, març 2012
Família: Timeleàcies
Nom científic:
 Daphne laureola
Nom comú:
 Lloreret
Nom castellà:
 Adelfilla
Origen: Autòctona

Localització: Boscos ombrívols

Observacions: Verinosa


Sedum album

Penyes de can Riera, novembre 2018
Família: Crassulàcies
Nom científic:
 Sedum album
Nom comú:
 Crespinell blanc, raïms de llop, raïm de gat, arrós de paret
Nom castellà:
 Siempreviva menor, uva de gato, pan de cuquiello
Origen: Autòctona

Localització: Roquissars, pradells de sòls poc profundsPenyes de can Riera, novembre 2018


Apium nodiflorum

Família: Umbel·líferes
Riera de Torrelles, maig 2014
Nom científic: Apium nodiflorum ssp. nodiflorum (= Helosciadium nodiflorum)
Nom comú:
 Creixen bord
Nom castellà:
 Berraza
Origen: Autòctona

Localització: Rierols, llocs humitsRiera de Torrelles, maig 2014
Inflorescència (umbel·la)

Riera de Torrelles, maig 2014. Fulla

Tradescantia fluminensis

Can Roig, abril 2018
Família: Commelinàcies
Nom científic:
 Tradescantia fluminensis
Nom comú:
 Fulla d'ombra
Nom castellà:
 Amor de hombre
Origen: Sud d'Amèrica

Localització: Cultivada com a ornamental i de vegades subspontània en llocs ombrívols i humits

Observacions: Inclosa amb l'estatus d'invasora a l'informe EXOCAT  i al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras


Cotoneaster lacteus

Can Pinet, juny 2018
Família: Rosàcies
Nom científic:
 Cotoneaster lacteus
Nom comú:
 Cotoneàster
Nom castellà:
 Cotoneáster
Origen: Xina

Localització: Llocs més o menys humanitzats