Conyza sumatrensis

Casc urbà, octubre 2013
Família: Compostes
Nom científic: Conyza sumatrensis (= Erigeron sumatrensis)
Nom comú: Coniza sumatrenca

Nom castellà:
Origen: Amèrica tropical
Localització: Herbassars ruderals terofítics, esquerdes de voreres

Observacions: Inclosa a la Llista d’espècies invasores de Catalunya


Casc urbà, octubre 2013

Font de Can Coll, octubre 2021
Panícula

Font de Can Coll, octubre 2021
Tija pilosa

Font de Can Coll, octubre 2021

Font de Can Coll, octubre 2021
Inflorescències (capítols)

Conyza canadensis

Família: Compostes
Nom científic: 
La Clota, octubre 2021. Inflorescències (capítols)
Conyza canadensis (= Erigeron canadensis)

Nom comú: Coniza canadenca

Nom castellà:

Origen: Nord d'Amèrica

Localització: Herbassars ruderals
Observacions: Inclosa al Projecte EXOCAT amb l'estatus d'invasora

La Clota, octubre 2021. Panícula

La Clota, octubre 2021.
Fulles ciliades al marge
La Clota, octubre 2012

La Clota, octubre 2021.
Tija glabra

Conyza bonariensis

Família: Compostes
Nom científic: Conyza bonariensis (= Erigeron bonariensis)
Nom comú: Coniza bonarienca
La Clota, octubre 2021
Nom castellà:
Origen: Amèrica tropical

Localització: Herbassars ruderals
Observacions: Inclosa al projecte EXOCAT amb l'estatus d'invasora
La Clota, octubre 2021. Inflorescències (capítols)


La Clota, octubre 2021
Tija pilosa

La Clota, octubre 2021. Inflorescències (capítols)

La Clota, octubre 2021


Tribulus terrestris

Família: Zigofil·làcies
Nom científic: Tribulus terrestris
Costa Fustera, setembre 2021
Nom comú: Tríbol, abriülls, punxapeus, claus de Sant Antoni

Nom castellà: Abrojos, muelas de gato

Origen: Autòctona

Localització: Camins, vegetació ruderal

Costa Fustera, setembre 2021

Costa Fustera, setembre 2021


Pinus nigra

Família: Pinàcies
La Font Freda, Begues
Març 2021
Nom científic: Pinus nigra ssp. salzmannii
Nom comú: Pinassa

Nom castellà: Pino laricio, pino negral, pino salgareño

Origen: Autòctona

Localització: Estatge montà
Observacions: La pinassa és una conífera de mitja muntanya que forma boscos ocupant l'espai entre els pins més termòfils de la terra baixa i els boscos de pi roig. Al nostre territori hem trobat un sol individu en el límit de la seva distribució altitudinal, entre 250 i 300 metres, ja en terme municipal de Begues.

La Font Freda, Begues
Març 2021

La Font Freda, Begues
Març 2021

La Font Freda, Begues. Març 2021

Arenaria serpyllifolia

Família: Cariofil·làcies
Les Camanyes, maig 2021
Nom científic: Arenaria serpyllifolia

Nom comú:
 Arenària, herba gallinera

Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Erms terofítics

Les Camanyes, maig 2021

Les Camanyes, maig 2021

Les Camanyes, maig 2021Serapias lingua

Família: Orquidàcies
Can Riera, abril 2021
Nom científic: Serapias lingua
Nom comú: Galls, llengua de frare

Nom castellà: Gallos

Origen: Autòctona

Localització: Prats, brollesCan Riera, abril 2021
Can Riera, abril 2021

Can Riera, abril 2021

Medicago littoralis

Can Roig, abril 2021. Fruit (llegum)
Família: Papilionàcies 
Nom científic: Medicago littoralis

Nom comú: Melgó litoral, melgó repent

Nom castellà: Mielga

Origen: Autòctona

Localització: Erms terofítics
Teucrium botrys

Família: Labiades
Les Camanyes, febrer 2021
Nom científic: Teucrium botrys
Nom comú: Bengranat

Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Pradells terofítics, codines

Les Camanyes, abril 2021
Les Camanyes, maig 2021


Medicago minima

Família: Papilionàcies
Les Camanyes, abril 2021. Fruit (llegum) i flors

Nom científic: Medicago minima
Nom comú: Melgó, trèvol de llapassa

Nom castellà: Carretilla menor, carretón chico, mielga

Origen: Autòctona

Localització: Erms, pradells terofítics

Camí de Can Roig, abril 2018
Camí de Can Roig, abril 2018


Camí de Can Roig, abril 2018


Hieracium glaucinum

Família: Compostes
Can Ràfols, abril 2021. Inflorescències (capítols)


Nom científic: Hieracium glaucinum
Nom comú: Herba de l'esparver

Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Boscs


Can Ràfols, abril 2021. Fulles basals

Can Ràfols, abril 2021. Fruit (aqueni)


Crepis capillaris

Família: Compostes

Can Ràfols, abril 2021.
Inflorescències (capítols)

Nom científic: Crepis capillaris
Nom comú: Crepis capil·lar

Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Herbeis, vores de camins

Can Ràfols, abril 2021. Fulles basals


Can Ràfols, abril 2021. Inflorescències (capítols)


Can Ràfols, abril 2021.
Fulla caulinar

Vinca difformis

Família: Apocinàcies 
Can Balasch de Dalt, Novembre 2020

Nom científic:
 Vinca difformis
Nom comú:
 Donzella, vincapervinca
Nom castellà:
 Vincapervinca
Origen: Autòctona

Localització: Vores de rius, alberedesCrepis vesicaria

Camí de Can Roig, maig 2020
Inflorescència (capítol)
Família: Compostes
Nom científic:
 Crepis vesicaria
Nom comú:
 Cap-roig
Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Herbeis, vores de caminsCamí de Can Roig, maig 2020
Inflorescència (capítol)

Camí de Can Roig, maig 2020. Fulla