Brassica fruticulosa

Família: Crucíferes
Nom científic: Brassica fruticulosa

Nom comú:

Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: 
Can Bruguera, novembre 2023
Comunitats herbàcies poc denses de llocs àrids

Can Bruguera, novembre 2023

Can Bruguera, novembre 2023
Fruit (sil·líqua)

Can Bruguera, novembre 2023. FullesTorilis arvensis

Família: Umbel·líferes
Nom científic: Torilis arvensis

Nom comú: Julivert bord

Nom castellà: Cachurros

Origen: Autòctona
Cal Mixerris Vell, juny 2023. Fruits

Localització: Llocs humits, vores de camins i conreus


Cal Mixerris Vell, juny 2023.
Inflorescència (umbel·la)

Cal Mixerris Vell, juny 2023. Fulla

Cal Mixerris Vell, juny 2023. Fulla


Cirsium monspessulanum

Família: Compostes
Nom científic: Cirsium monspessulanum

Nom comú: Capferrat
Font del Mas, Vallirana, juny 2022
Inflorescències (capítols)


Nom castellà: Cardo hemorroidal, pincho burrero

Origen: Autòctona

Localització: Jonqueres, prats molls


Font del Mas, Vallirana, juny 2022
Fulles

Font del Mas, Vallirana, juny 2022


Centaurea calcitrapa

Família: Compostes
Nom científic: Centaurea calcitrapa

Nom comú: Candell, card estrellat
Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Flors


Nom castellà: Cardo estrellado, trepacaballos

Origen: Autòctona

Localització: Camins, terres trepitjats

Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Bràctees involucrals


Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Inflorescència (capítol)

Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Fulla


Pulicaria odora

Família: Compostes
Nom científic: Pulicaria odora

Nom comú: Afrontacavadors

Nom castellà: Hierba pulguera

Origen: Autòctona
Serra del Mas, Vallirana, juny 2022


Localització: Alzinars clars, brolles, preferentment sobre substrat silici

Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Inflorescències (capítols)


Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Fulles


Catananche caerulea

Família: Compostes                            
Nom científic: Catananche caerulea

Nom comú: Cerverina

Nom castellà: Hierba cupido

Origen: Autòctona
Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Inflorescència (capítol)


Localització: Pastures camefítiques, vores de camins


Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Bràctees involucrals

Serra del Mas, Vallirana, juny 2022
Fulles


Senecio lividus

Família: Compostes 
Nom científic: Senecio lividus 
Can Bruguera, maig 2022

Nom comú: Seneci lívid
Nom castellà:

Origen: Autòctona

Localització: Vores d'alzinars, brolles, sobre substrat silici

Bosc de Can Grau, Begues, maig 2022

Bosc de Can Grau, Begues, maig 2022


Epipactis atrorubens

Família: Orquidàcies
Nom científic: Epipactis atrorubens ssp. parviflora (= Epipactis kleinii)

Camí de Can Roig, maig 2020

Nom comú:
 Epipactis
Nom castellà: Epipactis
Origen: Autòctona

Localització: Boscos clars, prats secs, sobre substrat calcari
Camí de Can Roig, maig 2020

Camí de Can Roig, maig 2020

Lolium multiflorum

Família: Gramínies
Can Mas, maig 2022

Nom científic: Lolium multiflorum

Nom comú: Raigràs italià

Nom castellà: Ray-grass de Italia

Origen: Autòctona

Localització: Conreus, camins


Can Mas, maig 2022


Can Mas, maig 2022


Conyza sumatrensis

Casc urbà, octubre 2013
Família: Compostes
Nom científic: Conyza sumatrensis (= Erigeron sumatrensis)
Nom comú: Coniza sumatrenca

Nom castellà:
Origen: Amèrica tropical
Localització: Herbassars ruderals terofítics, esquerdes de voreres

Observacions: Inclosa a la Llista d’espècies invasores de Catalunya


Casc urbà, octubre 2013

Font de Can Coll, octubre 2021
Panícula

Font de Can Coll, octubre 2021
Tija pilosa

Font de Can Coll, octubre 2021

Font de Can Coll, octubre 2021
Inflorescències (capítols)

Conyza canadensis

Família: Compostes
Nom científic: Conyza canadensis (= Erigeron canadensis)
La Clota, octubre 2021. Inflorescències (capítols)

Nom comú: Coniza canadenca
Nom castellà:

Origen: Nord d'Amèrica

Localització: Herbassars ruderals
Observacions: Inclosa al Projecte EXOCAT amb l'estatus d'invasora

La Clota, octubre 2021. Panícula

La Clota, octubre 2021.
Fulles ciliades al marge
La Clota, octubre 2012

La Clota, octubre 2021.
Tija glabra

Conyza bonariensis

Família: Compostes
Nom científic: Conyza bonariensis (= Erigeron bonariensis)
Nom comú: Coniza bonarienca
La Clota, octubre 2021
Nom castellà:
Origen: Amèrica tropical

Localització: Herbassars ruderals
Observacions: Inclosa al projecte EXOCAT amb l'estatus d'invasora
La Clota, octubre 2021. Inflorescències (capítols)


La Clota, octubre 2021
Tija pilosa

La Clota, octubre 2021. Inflorescències (capítols)

La Clota, octubre 2021


Tribulus terrestris

Família: Zigofil·làcies
Nom científic: Tribulus terrestris
Costa Fustera, setembre 2021
Nom comú: Tríbol, abriülls, punxapeus, claus de Sant Antoni

Nom castellà: Abrojos, muelas de gato

Origen: Autòctona

Localització: Camins, vegetació ruderal

Costa Fustera, setembre 2021

Costa Fustera, setembre 2021


Pinus nigra

Família: Pinàcies
La Font Freda, Begues
Març 2021
Nom científic: Pinus nigra ssp. salzmannii
Nom comú: Pinassa

Nom castellà: Pino laricio, pino negral, pino salgareño

Origen: Autòctona

Localització: Estatge montà
Observacions: La pinassa és una conífera de mitja muntanya que forma boscos ocupant l'espai entre els pins més termòfils de la terra baixa i els boscos de pi roig. Al nostre territori hem trobat un sol individu en el límit inferior de la seva distribució altitudinal, entre 250 i 300 metres, ja en terme municipal de Begues.

La Font Freda, Begues
Març 2021

La Font Freda, Begues
Març 2021

La Font Freda, Begues. Març 2021